Manning Sleep

It'S The Hymliwi You Can See.

Dag

Dagtraktamente är någonting helt annorlunda och absolut helt olikt ett nattraktamente. Egentligen heter det säkerligen någonting helt annat men vi kan kalla det nattliga traktamentet för nattraktamente och ni får ursäkta mig valet av uttryck. Dagtraktamentet är alltså i första hand något man utnyttjar dagtid, det hörs ju på ordet medan nattraktamentet har att göra med ett traktamente som man får ut eftersom det löper över en natt. De båda traktamentena, dagtraktamente som nattraktamente skall därmed absolut inte förväxlas med varandra eftersom dom inte har något med varandra att göra! Klart nog?